RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 4. detsember 2016

MATTI ILVES: TEINE SAKSA LINN KUS ENAMUSES ON JUBA MOSLEMID

Teine Lääne-Saksa linn, kus enamuses juba moslemid on Bad Godesburg, asub Reini jõe ääres. Asi on õige hull ka kohalikes koolides, sest need radikaliseeruvad seoses ISISe ideoloogidega, kes teevad araablastest õpilaste seas propagandat.

Sellises olukorras on sakslaste pingutused, et linnas säiliks veel midagi sakslastele omast määratud läbikukkumisele. Liberaalid ei näe selles midagi hirmsat. Üks koolidest on 1.200-õpilasega Elisabeth-Selbert-Gesamtschule, mis asub Bad Godesburgi linnaosas ja mida juhib veendunud liberaal Andrea Frings on läbi teinud suured sotsiaalsed muutused, sest 40...50 % õpilastest on moslemid. Andrea Frings´i sõnul kõik õpilased saavad väga hästi läbi, kuid mõnikord siiski tekkivad probleemid, mis on tingitud kodust ja mošeedest ja see pidavat olema õpetajtate terava tähelepanu all.

Kõik linnas muutub araabiapäraseks ja juba nüüd on Bad Godesburg´is jäänud vaid üks saksa restoran, kõikjal kerkivad  shisha baarid. Saksa- ja isegi itaaliapärane tõrjutakse välja.
Isegi Saksamaa supermarketite keti kohalik haru on kasutusele võtnud nüüd juba araabiakeelsed tähistused, araabia keel ja kiri tungib juba kõikjale. Vaat siis lõimumist! Sakslased on sunnitud hoopis araablastega lõimuma.

See on väga imelik, kui kergelt sakslased loobuvad oma kultuurist. Tulevikus muutub Bad Godesburg  ehsaks araabia linnaks, sest sakslased on asunud sealt juba lahkuma.

Kasutatud allikas: http://whiteresister.com/index.php/10-news/1184-another-german-city-tipping-majority-muslim

Read more...

Mis on vihakõne?

Mõiste “vihakõne” sisu on hämar nii siin- kui sealpool Soome lahte. Eestis sai selle mõiste kasutamine hoogu seoses kooseluseadusega, Soomes aga seoses 2015. aastal alanud immigratsioonilainega. Üha rohkem süüdistatakse massilise sisserände vastaseid soomlasi “vihakõnes”. Avaldame lühendatult filosoofiadoktor Jukka Hankamäki blogikirjutise, milles ta analüüsib “vihakõne” mõistet ning küsib, kes on tegelikult vihane.

Mõistest “vihakõne” on saanud poliitretoorika moesõna. Seda on usinalt kasutatud immigratsioonikriitika sildistamiseks või tagasilükkamiseks. Samuti kasutavad seda süüdistuste esitamisel politsei ja prokuratuur.
Olukorras, kus mõiste sisu on jäänud ebamääraseks, on selle tähendus laienenud viitama mistahes argumentatsioonile, mis ei meeldi vastuvõtjale. “Vihakõneks” on nimetatud ka täiesti asjakohast ja põhjendatud seisukohta, mis ei sisalda viha, aga mis tekitab viha vastuvõtjates.
“Vihakõne” esilekerkimisel on tegemist “vihakõne” vastu võitlejate endi vihaga.
“Vihakõne” esilekerkimisel on tegemist “vihakõne” vastu võitlejate endi vihaga. See lähtub asjaolust, et kui nende immigratsiooni toetavad nõudmised on arutelus osutunud vastuolulisteks ja põhjendamatuteks, on nad sattunud segadusse. See isiklik tunnetesegadus omistatakse oma vihaobjektidele, pidades “vihasust” endi vihatud inimeste omaduseks. Psühholoogiliselt väljendudes on muuhulgas tegemist tunnete primitiivse projitseerimisega.

Eeldades, et inimesed tegutsevad ratsionaalselt ning et inimesed teevad valikuid tuginedes olemasolevale informatsioonile, mille põhjal nad hindavad nähtusi kas positiivseks või negatiivseks, tuleks ka nende valikuid pidada eelkõige tulenevaks muudest asjaoludest, kui tunnete, sh viha väljendamisest.

Eeldades, et uue rahvusrühma sisseränne  on põliselanikkonnale koormav, tuues endaga nt sotsiaalkulutused, tööpuuduse kasvu, korterikriisi süvenemise, kasvava konkurentsi ühiskondlike ressursside pärast ning laiemas mõttes, tekib küsimus hüvede jagamisest riigis. Eeldades, et rahvusrühm toob endaga usulisi väärtuskonflikte, mida on enamasti võimatu lahendada peamiselt tulijate järeleandmatuse pärast ning lisaks sellele nõutakse põliselanike kohanemist ja heakskiitu nende normidele, mis on põliselanikele mõistuse vastased. Kas vastuseis kõigele sellele on viha?
Põliselanikud kaitsevad oma positsiooni ja õigusi, mis põhinevad rahvuse enesemääramisõigusel, rahvusriikide iseseisvusel ja meritokraatlikul arusaamal õiglusest, mille kohaselt sotsiaalseid õigusi tuleb enne toota ja alles siis laiali jagada.
Vastus on lihtne – ei ole. Ei ole ega saa olla, sest vastuseisule on lihtne leida mõistuslik seletus. Põliselanikud kaitsevad oma positsiooni ja õigusi, mis põhinevad rahvuse enesemääramisõigusel, rahvusriikide iseseisvusel ja meritokraatlikul arusaamal õiglusest, mille kohaselt sotsiaalseid õigusi tuleb enne toota ja alles siis laiali jagada. Viimselt peavad need kuuluma peamiselt meie riigi ülesehitajatele ja nende pärijatele.
Kui uut rahvusrühma koheldaks selles olukorras sarnaselt põliselanikega, oleks tegemist põliselanike diskrimineerimisega, sest uus rahvusrühm saaks võrreldes oma teenetega parema positsiooni kui põliselanikud ise.

Vastuseisu ei saa nimetada ka “eelarvamuslikkuseks”, kui hoiak põhineb tegelikkust kirjeldaval teabel: näiteks teave uue rahvusrühma liikmete suuremast kriminogeensusest.
Kui mõistuslikud selgitused on nii tugevad, siis ei saa põliselanike vastuseisu pidada vihakõneks ega ka mingiks muuks tundeks, samuti mitte “negatiivse hoiaku” väljenduseks, sest tegemist ei ole tingimata negatiivsuse ega hoiakuga. Küll aga on tegemist mõistusliku kaalutlusega, mis puudutab immigratsiooni põhjendatust. Terviku seisukohalt võib vastuseis olla positiivne, kui see on meie ühiskonnale kasuks. Filosoofiliselt võib seda pidada õigluse taotlemiseks.

Paljude õiguskaitse- ja immigratsiooniametnike tervikpildi tajumist segavad tunded. Viha ei esine mitte võõraste vastu tegelikkuses, vaid vastuoluliselt tegutsevate ametnike endi sees, kust see kerkib esile kahel viisil: projitseerituna nende poolt vihatud kodanike tunnetena ning nende endi väljendatud vihana.

Tõlkinud Illimar Toomet
Blogikirjutis on täispikkuses leitav siit.

Allikas: http://objektiiv.ee/mis-on-vihakone/

Read more...

Arstide liit hoiatab valitsust uue ja mõjusama streigiga

Plakat, mida kasutati 20. septembri streigil. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eesti Arstide Liit (EAL) teatas laupäeval vastu võetud avalduses, et 20. septembril peetud hoiatusstreik polnud tulemuslik ja hoiatas, et kui valitsus ei võta hiljemalt 15. veebruariks vastu nõutud otsuseid, siis korraldatakse uus ja tõhusam streik.

"Tervis on kallis ja seda peab hoidma, et tulevikus oleks meil tervem rahvas ja rikkam riik. Tervislikum eluviis ja ennetustegevus on olulised, kuid haigestunud inimesed vajavad õigeaegset arstiabi praegu. Raha ajutise kokkuhoiu nimel ravi edasilükkamine ja patsientidele täiendavate kannatuste ning sageli pöördumatu tervisekahju põhjustamine teeb peatsele Euroopa Liidu eesistujariigile häbi," seisab avalduses.

EAL märgib, et viimased kümmekond aastat on Eesti tervishoiusüsteemi sunnitud töötama pideval säästurežiimil. "Oleme saavutanud Euroopa kõrgeima efektiivsuse ja sisemised ressursid on jäägitult ammendunud. Loota, et olukorra päästavad uued e-lahendused, personaalmeditsiin, koondumine võrkudesse ja keskustesse, erakindlustus või järjekorrast möödaostmine, on enesepettus. Paremaks arstiabiks on vaja lisaressursse."

Avalduses öeldakse, et poliitikud ei ole aastaid tervishoiu probleeme tõsiselt võtnud, ka äsja loodud valitsuskoalitsiooni kokkuleppes ei ole arstiabi reaalseks parandamiseks konkreetseid tegevusi. "Tuleb kahjuks tõdeda, et meie esimene „süst“ – 20. septembri hoiatusstreik, ei toonud piisavat paranemist, seetõttu oleme alustanud valmistumist pikemaks ning tõhusamaks „ravikuuriks“."
Üldkogu andis eestseisusele volitused vajaduse korral katkestada töörahu. Selle ärahoidmiseks ootab EAL hiljemalt 15. veebruariks valitsuselt otsuseid, mis tagavad patsientidele vajaliku arstiabi nii järgmisel aastal kui ka edaspidi.

Arstkond teeb valitsusele ja riigikogule järgmised ettepanekud: tagada patsientidele vajalik õigeaegne ja kvaliteetne ravi, koostades haigekassa eelarve ja hinnakiri ning lepingud raviasutustega nii, et need katavad selleks vajalikud kulud; säilitada lastele eriarstiabi kodu lähedal; kasutada ravikindlustuse vahendeid, sealhulgas haigekassa jaotamata kasumit eelkõige ravikuludeks ja taastada haigekassa poolt rahastatava haiglaravi maht vähemalt 2013.a tasemel. Kulude vähendamiseks viia töövõimetushüvitised haigekassa eelarvest välja; koostada tervishoiu rahastamise jätkusuutlik mudel ja pikaajaline kava tervishoiukulude osakaalu tõstmiseks Euroopa Liidu keskmisele tasemele.

"Ravivajaduse üle otsustamine jäägu arstide, mitte majandus- ja rahandusinimeste pädevusse," lõpeb EAL-i üldkogu avaldus.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/e5300314-eede-4a8e-907d-4536d17ae2aa/arstide-liit-hoiatab-valitsust-uue-ja-mojusama-streigiga
________________
Pange tähele, et need ei ole palganõudmised!
M.I.

Read more...

laupäev, 3. detsember 2016

Laupäevased pildid


Read more...

Olin illuminaat. Ma räägin teile kõik - šokeeriv paljastastus


Link: https://www.youtube.com/watch?v=qJR-OFDATbM

 

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Ausammas Pätsile?

Jah sel mehel oli loomulikult teeneid ka EW sünni juures, kuid oleks aeg ka meie establishmendil tunnsitama hakata, selle mehe teisigi "teeneid".

Tegemist on siiski mehega, kes võttis Nõukogude saatkonnast vastu väga kahtlaseid rahasid ja suuri summasid. Kes koos Laidoneriga 12 märtsil 1934 kukutas Eesti riikliku iseseisvuse rajades diktatuur (diktatuur pole kunagi iseseisvus). Sillutas tee vabaks Nõukogude võimule. Sõlmis baaside lepingud ning nimetas ametisse Johannes Vares-Barbaruse.
Meie poliitiline eliit ei soovi nendest teenetest siiani ausalt rääkida ja nad soovivad avada vabariigi kukutajale vabariigi 100. aastapäevaks ausamba otse Riigikogu hoone kõrvale Kuberneri parki. Äkki avaks seal kuju hoopis Viktor Kingisepale.

Tsiteerime ajaloolast Magnus Ilmjärve: "Me elame demokraatlikus ühiskonnas, siin on kõik võimalik. Praegused ja endised poliitikud saavad kasutada oma administratiivset ressurssi, et oma tahtmine läbi suruda. ... Surutakse võimu kasutades oma tahe läbi ja luuakse selline identiteet nagu vaja."
Siiski tuleb tunnistada siin EKRE initsiatiivi rajada mälestusmärk vapside juhtfiguurile Artur Sirkile. Suure tõenäosusega tapeti mees just nimelt Pätsi käsul. Ehk oleks selle mehe kuju Kuberneri pargis oluliselt kohasem. See mees jätkas võitlust iseseisvuse eest ka siis kui Päts oli selle kukutanud.

Allikas: Facebook
_________________
Lisan siia paar väljavõtet pikemast artiklist, Georg Kirsberg: "Konstantin Päts – kas Eesti riigi looja või hävitaja?"
1. " Ilmjärve andmetel tegutses Päts 1925-1931 Nõukogude lobistina, kes informeeris Venemaa saatkonda Eesti poliitikas toimuvast. Selle tõestuseks on Venemaa arhiividest leitud hulgaliselt dokumente, kus korduvad fraasid: „Täna arutasime seda küsimust Pätsiga. Päts lubas teha omalt poolt kõik valitsuse mõjutamiseks“ (Turtola 2002: 116). Päts oli ka ainuke poliitik, kellel Vene saatkonnaga nii soojad suhted olid. Päts lõi ise koguni kontakti Nõukogude saatkonna sekretäri Novotšikuga, kellega vestluses on üles täheldatud Pätsi sõnad, et keegi ei tule Eestile kunagi appi, kui NSV Liit peaks teda ründama, ja seepärast tuleks kaaluda Eesti liitmist NSV Liiduga. Päts oli juba Varem Venemaale teeneid osutanud, kui ta oma valduses olnud Harju panga kaudu osales bolševike konfiskeeritud kulla läänes valuutaks vahetamises."
2. "Moskval mõte muuta naftasündikaat Eesti-Nõukogude segakompaniiks. Seeläbi oleks NSVL naftatoodete müügiks õigus ka mõjukal Eesti firmal. Selleks sobivaim isik oli Päts, kellega läbirääkimised kestsid terve 1929. aasta. Pätsile hakati konsultatsioonide eest palka maksma, 4000 USA dollarit aastas. Seda palka maksti Pätsile kuni 1934. aastani Renningi kaudu. Ühissündikaat jäi siiski sündimata. Ilmjärve järgi mängisid Pätsi suhted Venemaaga ja sealt saadav regulaarne tasu olulist rolli riigipöörde teostamisel 1934. aastal, mille mõju ulatus tõenäoliselt ka 1939. aastasse. Ilmjärve väitel kooskõlastas Päts Venemaa saatkonnaga 1934. aasta 12. märtsil riigipöörde. (Tanning 2006: 144)."
Allikas: http: http://ajalugu.net/konstantin-pats/

Konstatin Päts oli ju pooleldi venelane, ema Olga Tumanova.
Artur Sirk´i ausambast, SIIN
M.I.

Read more...

reede, 2. detsember 2016

JUHTKIRI: Sotsidele anti rahvusriigi lammutamiseks roheline tuli

Miski pole eales nii halb, et ei võiks enam hullemaks minna, ütleb Murphy seadus.

Kui eelmises valitsuses tegeles võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisega sotsiaalkaitseminister, kelleks oli Res Publica Liidu (IRL) juht Margus Tsahkna, siis uues valitsuses otsustati, et teemaga hakkab tegelema hoopis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski on jõudnud meedia vahendusel selgitada, et taotles selle valdkonna juhtimist uues valitsuses endale, sest võrdõiguslikkus ja inimeste võrdne kohtlemine on sotsiaaldemokraatide tuumväärtused.

Mida tähendab selline samm Eesti riigile?
Pole liialdus öelda, et võrdõiguslikkuse teema andmine sotside kätte on peaminister Jüri Ratase tõenäoliselt üks suuremaid vigu uue valitsuse moodustamisel. Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise egiidi all viivad meie sotsid üha agaramalt ellu maailmavaadet, mille otseseks tulemuseks on Euroopat hävitav multikulti-poliitika, piiramatu ränne, sookvoodid, sooneutraalne lastekasvatus, poliitiline korrektsus, homoideoloogia pealetung jne.
Veel läinud kümnendi lõpus oli SDE erakond, mis ajas küll vankrit vasakule kraavi suunas, kuid mille liikmete seas leidus ka Eesti asja ajavad inimesi, kes tundsid muret tavainimese heaolu ja regionaalse arengu pärast.

Aastaks 2016 on aga sotsid muutunud parteiks, kes viib esmajoones ellu globalismist kantud neoliberaalset poliitikat. Selle hulka kuulub pikem eesmärk hävitada rahvusriigid ja rahvuslus ning muuta inimesed sootuteks, juurteta ja identiteedita tarbijateks. Kõike seda tehakse, mõistagi, õilsa eesmärgi – võrdsuse – nimel.
Eesti sotsiaaldemokraatide eesmärkide hulka kuulub ka soov muuta meie riik sisuliselt kakskeelseks. Järk-järgult on sotside eestvedamisel leevendatud keelenõudeid. Eesti inimese heaolu eest võitlemine ei kuulu enam ammu sotside prioriteetide hulka. Tuletame meelde, et sel aastal hääletasid just sotsid Riigikogus koolitoidule lisaraha määramise vastu. Just sotside taha on jäänud Euroopa sotsiaalharta täismahus ratifitseerimine.

Veel 90ndatel ei oleks sotside agendal olnud Eestis mingit pinnast (kui Interrinde toetajaid mitte arvestada). Ühiskonnal oli värskelt meeles, milleni viib Nõukogude Liidus viljeletud sotsialism. Praegu on aga märke, et kollektiivne mälu hakkab tuhmuma. Iga aastaga jääb Nõukogude Liidus elamise kogemusega inimesi vähemaks.

Meie „progressiivne noorsugu“, kes käib koolitarkust omandamas Lääne kõrgkoolides, naaseb piiri tagant sageli korraliku vasakpoolse ajupesuga. Lääne akadeemilised ringkonnad hoiavad endiselt au sees Karl Marxi teooriatest võrsunud ideoloogiaid ning tegelevad häälekalt maailma parandamisega. Nende ideoloogiate kohaselt on kõigis maailma hädades süüdi valge heteromees ning loogiliseks lahenduseks on tema hävitamine. Lääne humanitaaridel puudub otsene kokkupuude NSVL-i inimvaenuliku sotsialistliku eksperimendiga. Nende kurjuse etaloniks on Hitleri Saksamaa, mitte Stalini Venemaa. Veel 1990. aastatel pilgati Eestis Lääne inimeste poliitilist naiivsust, ent nüüd tuleb nentida, et osa meie inimestest hakkavad muutuma nende sarnaseks.

Aga nagu teame füüsikast, igale jõule mõjub alati vastujõud. Usku, et nii Eesti kui ka kogu maailma sotsid oma eesmärkide elluviimisel ebaõnnestuvad, sisendavad maailmas toimuvad poliitilised protsessid: Brexit, Trumpi valimine, rahvuslikud valitsused Ida-Euroopas. Rahvad on tasapisi asunud mässama inimvaenuliku globalistliku agenda vastu. Sellel müütilisel valgel heteromehel hakkab vasakpoolsest sotsialistlikust poliitikast kõrini saama. Rahvad tahavad elada oma maal omamoodi ning otsustada ise oma kommete ja tavade üle, seades esikohale oma rahva huvid. Sotside plaani vastu lagundada võrdõiguslikkuse sildi all meie rahvusriiki tuleb vastu hakata!

Foto: KRISTJAN TEEDEMA / SCANPIX


Allikas: http://uueduudised.ee/juhtkiri/juhtkiri-sotsidele-anti-rahvusriigi-lammutamiseks-roheline-tuli/

Read more...

Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni kaitseks

Hea Matti Ilves!

Tahan juhtida Teie tähelepanu artiklile, mille kirjutasin seonduvalt eelmisel nädalal ametisse astunud uue valitsuskoalitsiooni plaaniga võtta abielupaaridelt ära ühise tuludeklaratsiooni esitamise õigus.

Artikkel, mis ilmus algselt ajalehes Eesti Ekspress, on terviklikul kujul kättesaadav ka meie portaalis Objektiiv:


Selgitasin artiklis, miks sellise plaani elluviimine oleks abielu- ja perekonnavaenulik samm, kahjustades eriti selliseid perekondi, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest, samal ajal kui teine abikaasa pühendub kodule ja lastele või teistele hooldamist vajavatele lähedastele.

Seda järeldust ei muuda ka tõsiasi, et uus valitsus plaanib tõsta kolmanda lapse toetust 300 euroni. Perekonna väärikust ja elujõudu toetaks tunduvalt enam see, kui talle võimaldataks märkimisväärseid maksusoodustusi, selle asemel, et seada teda üha enam sõltuvusse sotsiaaltoetustest ja -teenustest.

Seega loodan, et olles probleemi teadvustanud ja selle läbi mõelnud, loobub uus valitsus ühisdeklaratsiooni ärakaotamise plaanist, sest see oleks ebaõiglane ja saadaks ühiskonnale pereväärtuste vaatevinklist väga vale signaali.

Aga et probleemi laiemalt teadvustataks, on tarvis seda esile tõsta, mis ongi põhjus, miks ma antud teemal kirjutasin. Selgitasin artiklis probleemi võimalikult lihtsalt ja selgelt, mistõttu olen tänulik, kui jagate artiklit ka oma sõprade ja tuttavatega.

Teid tervitades

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

Multikulti ja üleilmastumise pillerkaar Tallinnas

Tallinnas toimus 29-30.11.16 kahepäevane lõimumisteemaline konverents “Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas” 

Korraldajate sõnul oli ürituse eesmärk tuua koos rahvusvaheliste ekspertidega lõimumispoliitikasse värskeid ideid, mis haaraksid nii haridussüsteemi, majandus- ja tööjõuturuarenguid kui ka ühiskonda laiemalt.

„Eestis elab ligi 200 eri rahvuse esindajat ja see on meie riigi tugevus. Lõimumise eesmärk on avatud, turvaline ja sidus ühiskond ning selle saavutamine on valitsuskoalitsiooni selge eesmärk. Tunnustan Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutust Meie Inimesed huvitava rahvusvahelise konverentsi korraldamise eest. Avalik ja laiapõhjaline arutelu lõimumise teemadel võimaldab meil leida valdkonna edendamiseks uusi ideid ning valdkonnas tegutsejatel teha veelgi tihedamat koostööd,“ ütles konverentsi avav kultuuriminister Indrek Saar.

Esimesel konverentsipäeval toimus mitmekesise tööturu väljakutseid ja kasutegureid käsitletav arutelu, milles osales Suurbritannia Bradfordi Ülikooli mitmekesisuse professor Uduak Archibong. Tema sõnul muudab üha kiirem tehnoloogiline areng, üleilmastumine, sisseränne, vananev töötajaskond ning suurenev vajadus haritud ja pädevate töötajate järele mitmekesisuse ning kaasamise rolli töökohal. „Ülemaailmsete kui ka piirkondlike demograafiliste muutuste valguses oleneb organisatsiooni kasvusuutlikkus töötajatest, kes mõistavad paremini teenindatavate klientide ja kogukondade eri taustu,“ sõnas Archibong. Arutelus osales ka ettevõtja ja riigimees Raivo Vare, kelle kinnitusel on Eesti suurimaks mureks kvalifitseeritud tööjõu nappus. „Lisaks mõjutab Eesti riiki ja tööjõuturu ühtlasemat arengut üha suurenev regionaalne ebavõrdsus,“ lisas Vare.
Konverentsile oli kutsutud esinejaid Kanadast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest ja Eestist. Konverentsi toimumist toetasid kultuuriministeerium ja partnerorganisatsioonid Briti Nõukogu, Kuninglik Norra saatkond, Kuninglik Taani saatkond, Tallinna Ülikool jt.

Eesti rahvuskonservatiivsed ringkonnad aga “globalistide peost” vaimustuses polnud. “Multikultuursust, globalismi ja allaheitlikust soosiv propaganda on rahvusriikidele ohtlik. Töökäte puudumine tuleb lahendada kas robootika, IT-lahenduste, eestlaste tagasirände, suurema iibe või mõne muu meetodi abil, mitte massilise tööjõu ekspordiga. Kogu Euroopa halb kogemus karjub meile sellest kõrva. Kuigi neoliberaalne ideoloogia on saanud tõsiseid tagasilööke nii Brexiti kui ka Trumpi võidu näol, ei väsi teatud ringkonnad visalt propageerimast pooltõdesid, mis olid populaarsed küll paarkümmend aastat järjest, kuid hakkavad lõpuks oma ideelisse pankrotti jõudma. Kogu Läänemaailmas koguvad aga aina enam toetust uusparempoolsed rahvuslik-konservatiivsed ideoloogiad, ” arvab EKRE fraktsiooni nõunik Riigikogus Urmas Espenberg.

“Mulle jäi arusaamatuks kellegi Kanada Queensi ülikooli emeriitprofessori John W. Berry lalin sellest, et eesti noored peavad õppima rohkem vene keelt, et toimuks lõimumine, aga vastupidist protsessi kaugeltsaabunud “ekpert” justkui ei näinud. Tekkis küsimus, kas enamuse allaheitlikkus vähemustele ongi kogu lõimumise põhimotiiv? Nii võib ju üsna kiirestii jõuda väiksemate rahvuste kadumisele, ” lisab Espenberg

BNS- UU
FOTO: PM/Scanpix (Illustreeriv)  – eestlannast moslem KAIRIT NASSIR aitab Šotimaal pagulasi lõimida.

Allikas: http://uueduudised.ee/yhiskond/multikulti-ja-uleilmastumise-pillerkaar-tallinnas/

Read more...

neljapäev, 1. detsember 2016

MATTI ILVES: KAS ME ELAME NÕUKOGUDE LIIDUS?

Nüüd on täiesti selge, et Euroopa Liit libiseb autoritaarse režiimi suunas. Euroopa Komisjon avaldas aruande mis kehtib suurtele IT-firmadele, nagu Facebook, Google (YouTube), Microsoft ja Twitter.

Kuidas siis tsensuur kehtestatakse? See aruanne sisaldab mitmeid punkte, mis on väga hirmutavad ja segased. See tsenseerib tegelikult interneti, mida varem ei ole E. Liidu piirkonnas täheldatud.
Näiteks esitatud argumendid järgmises lõigus on lausa jubedad:
"Ebaseaduslike vihekõnede levikuga internetis on seotud negatiivne mõju üksikisikule ja gruppidele, ning see mõjub ka neile, kes räägivad vabadusest, sallivusest ja mittediskrimineerimisest avatud ühiskonnas. Samuti see lämmatab demokraatliku arutelu võrguplatvormides."
Üldiselt, või vähemalt üsna segeli on tegelikult asjad täpselt vastupidided, kui tänapäeva liberaalid üritavad uskuda. Ebaselgelt määratletud vihakõned lämmatavad arutelu peaegu samapalju, kui vahendid mis võetakse kasutusele võitluseks vaenuõhutamise vastu.
Kaasaegne liberaaldemokraatia üritab teeselda, et edendab sõnavabadust, kuid tegelikult tegeleb kõige tõsisema tsensuuriga.

Ka mõiste "demokraatlik diskursus" on ebamäärane. Tõenäoliselt tähendab see poliitiliselt korrektset viidet arutelule "Euroopa väärtused", milles väljendatakse Euroopa integratsiooni.
EL ja eelkõige Euroopa Komisjon ei kujuta endast mingit demokraatiat, vaid bürokraatliku türanniat ja tegelikult vähendatakse demokraatiat ja arvamuste mitmekesisust.

"Vaenu õhutamine" ei ole sugugi ainus asi, mille üle EL tahab kehtestada kontrolli. E. Liidu ühtse digitaalse turu volinik Andrus Ansip, on teinud ettepaneku kasutada riikides väljastatud ID autentimist ka internetis. Taustaks on muidugi Eesti edukas digitaalne identiteet.

Matti Haukari kirjutas ühes arvamusartiklis, et Euroopa Liit ei tule toime ilma USA elektritoolita ja Nõukogude Gulagi arhipelaagita!

Kasutatud allikas: http://uberuutiset.fi/2016/07/12/elammeko-jo-neuvostoliitossa/
______________
Lugege lisaks: ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale, SIIN.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP